Giới thiệu
Hiện nay các doanh nghiệp đang có nhu cầu rất lớn trong việc khai thác dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Song song đó việc xây dựng nên Văn hóa dữ liệu cho doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng. Một trong những kỹ năng cần thiết đối với các cá nhân trong doanh nghiệp là hiểu rõ được khái niệm và tầm quan trọng của Phân tích dữ liệu sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong việc xây dựng Văn hóa dữ liệu cho doanh nghiệp.
Với việc trang bị thêm kiến thức về Data Analytics, có được BEST PRACTICES và các phương pháp tối ưu, biết được SQL & các kỹ năng về phân tích dữ liệu như Data Cleansing, Modeling, Visualization & Storytelling sẽ giúp nâng cao năng lực và giá trị của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, từ đó có sự đồng nhất trong giao tiếp và nhất quán trong việc khai thác thông tin để ra quyết định, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có được năng lực dự báo tốt hơn.
Khóa học dành cho:
  • Nhà quản lý doanh nghiệp
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh, tài chính
  • Nhân viên các phòng ban bán hàng, tài chính, chuỗi cung ứng, sản xuất, mua hàng, nhân sự, marketing…
  • Chuyên viên kế toán, kiểm toán công việc liên quan đến phân tích dữ liệu
  • Nhân viên IT / Người làm phát triển giải pháp dữ liệu & BI
Trainings
Nội dung Khóa học
THỜI LƯỢNG: 5 buổi (2,5 ngày)
ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng khách hàng hoặc TC TRAIN
Data Analytics & Journey
Power BI & Tour
Data Access & SQL
Data Cleansing
Data Modeling
Data Visualization
Data Storytelling
Data Sharing & Distribution
Data Platform
Sample Practices: Sales, Inventory, Finance, HR, Procurement, Production

Kết quả sau khóa học

Hiểu rõ về concept của Data Analytics, nghề nghiệp về dữ liệu, vai trò của Data Analyst & Data Analytics Journey
Biết cách kết nối và xử lý dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau bao gồm files, ứng dụng, cơ sở dữ liệu quan hệ…
Biết dùng SQL để truy vấn dữ liệu
Biết làm sạch dữ liệu.
Hiểu về nguyên tắc thiết kế mô hình dữ liệu (Star Schema, Snowflake Schema) trước khi đưa vào khai thác
Biết cách thiết kế & kể câu chuyện dữ liệu
Biết được cách chia sẻ, phân quyền dữ liệu
Biết được BEST PRACTICES & phương pháp tối ưu
Có được kiến thức và kỹ năng sử dụng Microsoft Power BI
Tham khảo các mô hình dữ liệu & dashboard mà các doanh nghiệp lớn hiện tại đang khai thác
Định hướng về các nghề nghiệp liên quan đến phân tích dữ liệu
Giảng viên
Tin Dang
Founder & Chief Executive Officer
Introduction
Tin is a Senior Solution Architect / Advisor / Trainer / Speaker with over 14 Years of experience in the IT industry with Data Analytics, Big Data, Data Warehouse / Data Lake / Data Lakehouse, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Sales, Pre-sales, Project Management, Consulting, and Training.
He has 9 years of working in Singapore as a Managing Consultant for a Data & AI solution provider and involved in many consulting projects for customers across the APAC region e.g., Singapore, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, etc.
Before founding TC Data, he worked as a Country Manager for a leading Data & AI service provider in Vietnam.
Key Project
Standard Charter Bank, Suntory Pepsico Vietnam Beverage, Uniben, Vinamilk, Sabeco, TH True Milk, Uniben, Betrimex, Khatoco, Dragon Capital, SSI, Prudential, Nam Long Group, Hung Thinh Group, Deheus, Son Kim Group, IPP Group, Thuan Phuong Group, Brand’s Suntory Myanmar, Suntory Beverage & Food Asia, Dialog, Telkomsel, Resort World Sentosa…
Canh Nguyen
Co-founder & Chief Technology Officer
Introduction
Canh is Project Manager / Solution Architect with over 13 Years of experience in the IT industry with Data Analytics, Big Data, Data Warehouse / Data Lake / Data Lakehouse, Business Intelligence, Pre-sales, Project Management and Consulting. He has 8 years working as Principal Consultant for a Data & AI solution provider in Singapore and involved into many consulting projects for customers across APAC region e.g., Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand etc. Before joining TC Data, he worked as Principal Consultant for a leading Data & AI service provider in Vietnam.
Key Project
Suntory Pepsico Vietnam Beverage, Vinamilk, Sabeco, TH True Milk, Betrimex, Khatoco, Nam Long Group, Hung Thinh Group, Son Kim Group, IPP Group, Toyota, TPG, JMS, Telkomsel…
What can us help you?

Get in touch